Privé Spa Bibi in Rotterdam | Reserveer online uw privé Spa

Privé Spa Bibi in Rotterdam | Reserveer online uw privé sauna

06 255 143 91

06 255 143 91

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Spa Bibi van haar cliënten verwerkt. Spa Bibi geeft veel om uw privacy! Spa Bibi verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren dan waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Inzien/aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@spabibi.nl. Spa Bibi zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Op uw verzoek worden uw persoonsgegevens verwijderd en aansluitend vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Spa Bibi verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging.
Spa Bibi neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de Spa verzamelde persoonsgegevens neemt u contact op met de administratie van Spa Bibi via: info@spabibi.nl of 06-25514391.